26.02.2013

Սուրբ Ներսես Շնորհալի, Արևագալի ժամերգություն


Աշխարհաբար:
Ճանապարհ և Ճշմարտություն և Կյանք, Քրիստո'ս, առաջնորդի'ր մեզ` բարձրանալու երկրից դեպի երկինք:
Կյանքի մուտքի դուռ, Հիսո'ւս, մեզ էլ ներս տար Քո Հոր և Հոգու մոտ` միշտ փառաբանություններ երգելու:

Գրաբար:
Ճանապարհ եւ ճշմարտութիւն եւ կեանք, Քրիստո'ս. առաջնորդեա' հոգւոց մերոց յերկրէ ելանել յերկինս:
Դուռն կենաց մտից, Յիսո'ւս, մո'յծ եւ զմեզ առ Հայր քո եւ Հոգի՝ երգել միշտ զփառս:


Արևագալի ժամերգության բոլոր երգերը հասանելի են այստեղ:

Комментариев нет:

Отправить комментарий